Novi ogranak!

Deca Jabuke imaju priliku da se sa radom Elektre upoznaju u svom mestu, dom kulture Kočo Racin Jabuka, ponedeljkom i petkom od 18 časova.